Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu motocykla ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy