UWAGA!
BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA.

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem wywołującym chorobę COVID19, Centrum Komunikacji Klinicznej wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy we współpracy z Centrum Medycznym Gizińscy uruchamia dla pracowników ochrony zdrowia bezpłatną pomoc psychologiczną świadczoną
telefonicznie lub on-line.

Zapraszamy do kontaktu.

dr Anna …

KIEROWCO!!!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 5 listopada 2019 r. przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającą przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zachęcamy do zapoznania się z grafiką i filmem.

Krajowa Rada BRD

KW

 

 

Karta komunikacji z osobą głuchą trafiła do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego i motocyklowego zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

“… z powodu trudności w komunikacji wiele osób głuchych zraża się i nie decyduje się na dalsze kontakty z personelem medycznym, a w efekcie rezygnuje z leczenia… ”
– mówi Piotr Kimla, autor karty komunikacji …

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz
zatrudni
Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.
Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:
1)  specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: anestezjologii  i intensywnej  terapii,  medycyny  ratunkowej  lub  neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji …

Porozumienie w sprawie aplikacji „PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ” podpisane!

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisano porozumienia ramowe w spawie współpracy przy rozwijaniu aplikacji mobilnej „PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ”.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim,
Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy,
Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
Rektorem Uniwersytetu …