OGŁASZA KONKURS OFERT
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych w zespołach systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty