• 17.03.2020
  data zamieszczenia
  Pomoc psychologiczna dla pracowników Ochrony Zdrowia
  
  UWAGA! BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA. W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem wywołującym chorobę COVID19, Centrum Komunikacji Klinicznej wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy we współpracy z Centrum Medycznym Gizińscy uruchamia dla pracowników ochrony zdrowia bezpłatną pomoc psychologiczną świadczoną telefonicznie lub on-line. Zapraszamy do kontaktu. dr Anna Ratajska Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Komunikacji Klinicznej UKW w Bydgoszczy . Krzysztof Wiśniewski kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń WSPR w Bydgoszczy
  13.11.2019
  data zamieszczenia
  Korytarz życia- nowelizacja ustawy podpisana
  
  KIEROWCO!!! Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 5 listopada 2019 r. przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającą przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw. Zachęcamy do zapoznania się z grafiką i filmem. https://www.youtube.com/watch?v=RgCZfiycREc&feature=emb_logo Krajowa Rada BRD KW    
  24.10.2019
  data zamieszczenia
  Karta komunikacji z osobą głuchą
  
  Karta komunikacji z osobą głuchą trafiła do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego i motocyklowego zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. "... z powodu trudności w komunikacji wiele osób głuchych zraża się i nie decyduje się na dalsze kontakty z personelem medycznym, a w efekcie rezygnuje z leczenia... " – mówi Piotr Kimla, autor karty komunikacji z pacjentem głuchym, tłumacz języka migowego, ratownik medyczny, student V roku medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kartę wydała Medycyna Prakty Poniżej link do pobrania karty komunikacji: Link kliknij i pobierz     
  07.08.2019
  data zamieszczenia
  WSPR w Bydgoszczy zatrudni lekarzy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  
  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz zatrudni Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego Warunki płacy i pracy do uzgodnienia. Lekarzem systemu może być lekarz posiadający: 1)  specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: anestezjologii  i intensywnej  terapii,  medycyny  ratunkowej  lub  neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub 2) specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii  i traumatologii  narządu  ruchu,  ortopedii  i  traumatologii  lub pediatrii, lub 3) lekarz,  który  w ramach  szkolenia  specjalizacyjnego  ukończył  moduł podstawowy  w dziedzinie:  chorób  wewnętrznych,  pediatrii  lub  chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty, 4) 3000 godzin  w wykonywaniu     zawodu     lekarza     w szpitalnym     oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13 mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl  
  12.06.2019
  data zamieszczenia
  POROZUMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH PODPISANE.
  
  POROZUMIENIE W SPRAWIE APLIKACJI „PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ” PODPISANE! W dniu 12 czerwca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisano porozumienia ramowe w spawie współpracy przy rozwijaniu aplikacji mobilnej „PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ”. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawicielem Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Link do pobrania aplikacji poniżej: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinetise.appecad62ba35362c295d10c651422ad817&hl=pl&fbclid=IwAR0SMBSaJWOGUZx-jF9Fa9eGWBetkVNCr3Q8tL7CRo9BXkpQY1An2pJoGi8