• 07.08.2019
  data zamieszczenia
  WSPR w Bydgoszczy zatrudni lekarzy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  
  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz zatrudni Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego Warunki płacy i pracy do uzgodnienia. Lekarzem systemu może być lekarz posiadający: 1)  specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: anestezjologii  i intensywnej  terapii,  medycyny  ratunkowej  lub  neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub 2) specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii  i traumatologii  narządu  ruchu,  ortopedii  i  traumatologii  lub pediatrii, lub 3) lekarz,  który  w ramach  szkolenia  specjalizacyjnego  ukończył  moduł podstawowy  w dziedzinie:  chorób  wewnętrznych,  pediatrii  lub  chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty, 4) 3000 godzin  w wykonywaniu     zawodu     lekarza     w szpitalnym     oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13 mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl  
  12.06.2019
  data zamieszczenia
  POROZUMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH PODPISANE.
  
  POROZUMIENIE W SPRAWIE APLIKACJI „PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ” PODPISANE! W dniu 12 czerwca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisano porozumienia ramowe w spawie współpracy przy rozwijaniu aplikacji mobilnej „PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ”. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawicielem Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Link do pobrania aplikacji poniżej: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinetise.appecad62ba35362c295d10c651422ad817&hl=pl&fbclid=IwAR0SMBSaJWOGUZx-jF9Fa9eGWBetkVNCr3Q8tL7CRo9BXkpQY1An2pJoGi8
  10.06.2019
  data zamieszczenia
  „Na Zdrowie” TVP 3 wywiad
  
  W cyklicznym programie "Na zdrowie" w TVP 3 Bydgoszcz o bezpieczeństwie podczas wakacji, pierwszej pomocy i specyfice pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego opowiada ratownik medyczny Adrian Zadorecki, specjalista ds. szkoleń, Dział Usług Medycznych i Szkoleń WSPR w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu. Link do całego materiału poniżej: https://bydgoszcz.tvp.pl/1863389/na-zdrowie?fbclid=IwAR3JhNii2wbh6PU5Hhm3p-xsgjKqyqglGFmaSCTSMTqfogqaQpNfqmEcf54
  07.06.2019
  data zamieszczenia
  „Z PIERWSZEJ RĘKI” – TVP3 BYDGOSZCZ
  
  "Z PIERWSZEJ RĘKI" TVP3 Bydgoszcz - 06.06.2019 r. W cyklicznym programie pt. "Z pierwszej ręki" w TVP 3 Bydgoszcz o trudnościach w dotarciu Zespołów Ratownictwa Medycznego do miejsca wezwania i zawodzie ratownika medycznego w Polsce opowiadał Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń WSPR  w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu. O ratownictwie medycznym usłyszycie Państwo od 20 minuty programu. Link do materiału poniżej: https://bydgoszcz.tvp.pl/42964167/z-pierwszej-reki-6062019  
  18.04.2019
  data zamieszczenia
  Krzysztof Wiśniewski o ratownictwie medycznym w Polsce w programie „Onet RANO”.
  
  O pierwszej pomocy, ratownictwie medycznym... i nie tylko w mobilnym studio samochodowym programu "Onet Rano", w rozmowie "na żywo" z dziennikarką Panią Iwoną Kutyną opowiadał Krzysztof Wiśniewski, Kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ratownik medyczny i specjalista pielęgniarstwa ratunkowego. Zachęcamy do obejrzenia bardzo ciekawego i poruszającego bardzo ważny temat wywiadu. Linki do materiału poniżej: http://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-krzysztof-wisniewski-1104/wzt3n8n K.Wiśniewski w Onet RANO w dniu 11.04.2019r.