• Konkursy
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  07.05.2020
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  10.10.2019
  data zamieszczenia
  08.07.2019
  data zamieszczenia
  14.05.2019
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  10.05.2019
  data zamieszczenia
  17.04.2019
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  03.04.2019
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  07.03.2019
  data zamieszczenia
  13.12.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu
  04.10.2018
  data zamieszczenia
  06.08.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  25.05.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierowcę motocykla ratunkowego
  14.05.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  11.05.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  10.04.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  20.03.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza – kierowcę
  06.03.2018
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierownika zespołu
  09.11.2017
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego – kierowcę motocykla ratunkowego
  21.07.2017
  data zamieszczenia
  31.01.2017
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów i ratowników medycznych – kierowców
  13.09.2016
  data zamieszczenia
  06.06.2016
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki systemu
  09.05.2016
  data zamieszczenia
  03.03.2016
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych – kierowników zespołów
  24.02.2016
  data zamieszczenia
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki systemu
  07.11.2014
  data zamieszczenia
  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 z 2011 r. poz. 654) oraz w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umów o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93, poz.592) informuje o

  ZAKOŃCZENIU Z DNIEM 5 LUTEGO 2013 R. KONKURSU OFERT O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
  na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych-kierowców w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
  Oferty złożone w związku z planowanym pierwotnie terminem 11 lutego br. zostaną zwrócone bez otwierania.

  07.03.2014
  data zamieszczenia
  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U nr 93, poz.592)
  07.03.2014
  data zamieszczenia
  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U nr 93, poz.592)

  OGŁASZA KONKURS OFERT
  na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy w zespołach systemowych specjalistycznych S1, S2, S3, S4, S5 z lekarzem oraz przez pielęgniarki systemu w ramach działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert.

  07.03.2014
  data zamieszczenia
  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654)

  OGŁASZA KONKURS OFERT
  na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych w zespołach systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty

  07.03.2014
  data zamieszczenia
  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dniem 01.12.2011r,

  OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
  na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych – kierowców
  w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  07.03.2014
  data zamieszczenia
  Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dniem 12.12.2011r,

  OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na pełnienie dyżurów ratowników medycznych na stanowiskach: kierownika zespołów ratownictwa medycznego oraz ratownika medycznego w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  07.03.2014
  data zamieszczenia
  Unieważnienie konkursu na pełnienie dyżurów ratowników medycznych na stanowiskach: kierownika zespołów ratownictwa medycznego oraz ratownika medycznego w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  01.12.2011
  data zamieszczenia