• Ogłoszenia

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

  zatrudni

  Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego

  Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

  Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

  1) specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

  2) specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub

  3) lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty,

  4) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13

  mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

   

  18.02.2020
  data zamieszczenia
  09.08.2019
  data zamieszczenia

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

  zatrudni

  Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego

  Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

  Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

  1)  specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: anestezjologii  i intensywnej  terapii,  medycyny  ratunkowej  lub  neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

  2) specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii  i traumatologii  narządu  ruchu,  ortopedii  i  traumatologii  lub pediatrii, lub

  3) lekarz,  który  w ramach  szkolenia  specjalizacyjnego  ukończył  moduł podstawowy  w dziedzinie:  chorób  wewnętrznych,  pediatrii  lub  chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty,

  4) 3000 godzin  w wykonywaniu     zawodu     lekarza     w szpitalnym     oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13

  mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

   

  07.08.2019
  data zamieszczenia
  14.06.2019
  data zamieszczenia

  Udzielenie kredytu, pożyczki leasingowej na sfinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  17.04.2019
  data zamieszczenia

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

  zatrudni

  Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w zespołach ratownictwa medycznego

  Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

  Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

  1. tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej albo,
  2. specjalizację lub tytuł specjalisty albo który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
  3. 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13, mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

   

  12.12.2018
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  04.12.2018
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  22.11.2018
  data zamieszczenia
  20.09.2018
  data zamieszczenia
  26.07.2018
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  26.07.2018
  data zamieszczenia
  23.05.2018
  data zamieszczenia
  11.04.2018
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  26.08.2016
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  16.11.2015
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  04.09.2015
  data zamieszczenia
  06.07.2015
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  03.07.2015
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  22.08.2014
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  25.06.2014
  data zamieszczenia

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

  28.04.2014
  data zamieszczenia