– Lekarz systemu

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

zatrudni

Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w zespołach ratownictwa medycznego

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

  1. tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej albo,
  2. specjalizację lub tytuł specjalisty albo który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
  3. 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13, mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

 

Back to top