– „Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Back to top