– Adrian Zadorecki

W związku z pismem Podsekretarza Stanu Pana Marka Tombarkiewicza,
Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz neurologii zostali
zobowiązanie do przeprowadzenia szkolenia na temat:

„Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa
medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”
oraz
„Algorytm postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego
w oparciu o dobre praktyki postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”.

Szkolenie jest bezpłatne …

Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
zapraszają na bezpłatne seminarium pt.:
„Chory z hemofilią i wrodzoną skazą osoczową w stanie zagrożenia życia”,
 
które odbędzie się 27.01.2018 o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Hotelu Holyday Inn w Bydgoszczy ul. Grodzka 36
Zapisy: u Pana Zadoreckiego Adriana tel …

Zapraszamy!
Lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, studentów medycyny i ratownictwa medycznego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką medycyny na sesję fakultatywną organizowaną w ramach XXII . Konferencja odbędzie się 24.05.2017 r. w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i trwać będzie od godziny 9:00 – 18:30. Wstęp na sesję jest wolny.

Do zobaczenia

Zaproszenie PDF 

Program PDF

……….Krzysztof Wiśniewski kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń, ratownik medyczny i pielęgniarz o agresji jako problemie współczesnego ratownictwa medycznego. Niestety naszego pogotowia również nie ominął ten problem o czym możecie się Państwo dowiedzieć z poniższego artykułu.

………..Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta …

Informacje o tym, kiedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a kiedy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przeczytają Państwo w ulotce informacyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Pamiętajmy na terenie powiatu bydgoskiego liczącego około 113 000 tysięcy mieszkańców stacjonuje 16 ambulansów tzw. Zespołów Ratownictwa Medycznego. Pogotowie Ratunkowe odpowiedzialne jest za szybką reakcję w …

Ratownicy medyczni z Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – Bartosz Jóźwiak i Łukasz Jankowiak – wykazali się ogromną odwagą i profesjonalizmem.
Jesteśmy dumni, że mamy takich ratowników medycznych w swoich szeregach.
Szacunek i uznanie za Waszą pracę !!!

 

http://www.bydgoszcz.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/…/728…

Back to top