– Warsztaty z zakresu udzielania pomocy przedszpitalnej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja warsztatów z zakresu udzielania pomocy przedszpitalnej. Podczas szkolenia policjanci, wspólnie z ratownikami medycznymi z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, udzielali pomocy osobom poszkodowanym w realnie symulowanych zdarzeniach.

Ćwiczenia te miały za zadanie usprawnić współpracę służb udzielających pomocy na miejscu wypadku. Podczas szkolenia funkcjonariusze doskonalili umiejętności w ramach podstawowych czynności ratujących życie oraz oceny miejsca zdarzenia, natomiast ratownicy medyczni zdobywali wiedzę z zakresu zdejmowania kamizelek kuloodpornych, kombinezona pirotechnicznego EOD oraz zabezpieczania broni palnej rannym policjantom. Wszyscy natomiast uczyli się wzajemnego współdziałania, którego celem jest ratowanie życia ludzkiego. Głównym instruktorem ratownictwa medycznego na warsztatach był Pan Krzysztof Wiśniewski – ratownik medyczny WSPR w Bydgoszczy.

Źródło: KWP w Bydgoszczy, http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/

Back to top