– Potrafią udzielać pierwszej pomocy

Pod koniec stycznia 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbył się kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenie trwało ponad tydzień. W tym czasie policjanci zdobyli gruntowną wiedzą praktyczną i teoretyczną o ratowaniu ludzkiego życia.

W szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uczestniczyło 24 funkcjonariuszy i pracownik Policji. Patronat nad szkoleniem objął Wojewódzki Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej dr n. med. Przemysław Paciorek. Dzięki uprzejmości Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy mgr Krzysztofa Tadrzaka, policjanci mogli doskonalić swoje umiejętności medyczne pod okiem najlepszych ratowników medycznych: Krzysztofa Wiśniewskiego i Tomasza Chmielewskiego.
Program kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy objął szkolenie umiejętności: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, badania urazowego ( diagnozowanie), postępowania przy zadławieniach, tamowania masywnych krwotoków, użycie AED (defibrylatora), tlenoterapii i alternatywnych sposobów udrażniania dróg oddechowych. Dla policjantów kurs ten został dodatkowo rozszerzony o zakres medycyny taktycznej obejmujący algorytm ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach niebezpiecznych.

Źródło: KWP w Bydgoszczy, http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/

Back to top