– Udar mózgu w praktyce Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W związku z pismem Podsekretarza Stanu Pana Marka Tombarkiewicza,
Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz neurologii zostali
zobowiązanie do przeprowadzenia szkolenia na temat:

„Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa
medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”
oraz
„Algorytm postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego
w oparciu o dobre praktyki postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”.

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich osób związanych z Systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne:
( SOR, ZRM, Izby Przyjęć, Lekarz, Pielęgniarki, Ratownicy Medyczni) oraz
dyspozytorów medycznych pracujących na terenie województwa kujawsko pomorskiego.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

11.04.2018 w godzinach 10.00- 14.00 miejsce Sala Konferencyjna K-PUW w
Bydgoszczy ulica Jagiellońska 3 w Bydgoszczy

20.04.2018 2018 w godzinach 10.00- 14.00 miejsce Sala Konferencyjna K-PUW w
Bydgoszczy ulica Jagiellońska 3 w Bydgoszczy

Za udział w bezpłatnym seminarium przewidziane są 4 punkty edukacyjne dla ratowników
medycznych

Zapisy sms na tel 883-363-529 o treści: imię i nazwisko, data szkolenia
lub mail na adres azadorecki@wspr.bydgoszcz.pl o treści: imię i nazwisko, data
szkolenia

Proszę o przekazanie tego maila jak największej liczbie ratowników, lekarzy,
pielęgniarek, dyspozytorów związanych z systemem ratownictwa medycznego

Program seminarium poniżej:
Program seminarium:
1. „Udar mózgu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2018 – perspektywa Konsultanta
Wojewódzkiego”
Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, Klinika
Neurologiczna, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
2. „Jak skrócić opóźnienia przed- i wewnątrzszpitalne w udarze mózgu – aktualne
rekomendacje”
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera – Klinika Neurologii, Collegium Medicum w
Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego
Towarzystwa Udaru Mózgu
3. ,,Postępowanie szpitalne w ostrym okresie udaru mózgu” dr n. med. Milena
Świtońska
4. „Algorytm postępowania dyspozytorów medycznych oraz zespołów ratownictwa
medycznego w oparciu o dobre praktyki postępowania z pacjentem z podejrzeniem
udaru mózgu”
Dr n. med. Przemysław Paciorek Konsultant województwa kujawsko- pomorskiego
ds. medycyny ratunkowej, mgr Adrian Zadorecki starszy specjalista ds. szkoleń,
mgr Wojciech Skrzyński starszy specjalista ds. szkoleń- Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

pozdrawiam

Adrian Zadorecki 

Back to top