– Wspólne ćwiczenia Policji i Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Na bazie porozumienia pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w dniach 25-28 lutego 2019 roku odbywają się kolejne już szkolenia dla całego personelu pogotowia ratunkowego z cyklu „Agresja w ratownictwie medycznym – jak zachować się w sytuacji kryzysowej”. Każdy dzień szkoleniowy podzielony jest na 3 panele. Pierwszy – wykładowy, gdzie psycholog i negocjator policyjny przekazują swoją wiedzę i doświadczenie w rozmowie z pacjentem agresywnym, czyli jak nie dopuścić do agresji fizycznej i zatrzymać ją na poziomie słownym. Drugi panel to zapoznanie z bronią palną, gdzie instruktor strzelania pokazuje, jak zabezpieczyć broń palną odrzuconą lub znalezioną przy sprawcy agresji. Ostatnia część szkolenia to ćwiczenia na macie, podczas których uczestnicy trenują elementy samoobrony i jak zastosować przymus bezpośredni. Instruktor samoobrony uczy, jak uwolnić się od sprawcy agresji oraz jak zastosować bezpiecznie przymus bezpośredni i unieruchomienie.
Bo niestety zawód ratownika medycznego, pielęgniarki i lekarza w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego to zawód podwyższonego ryzyka.

Każdego dnia w zajęciach uczestniczy inna grupa. W sumie w warsztatach weźmie udział blisko 100 ratowników niosących pomoc na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Agresja to współczesny problem ochrony zdrowia, ale głównie ratownictwa medycznego. Każdy kto pracuje jako ratownik spotkał się nie raz z agresją słowną i fizyczną ze strony pacjenta, jego kolegów lub rodziny. Coraz częściej zdarza się, że atakujący posiadają przy sobie niebezpieczne narzędzia np. nóż czy broń palną. W Bydgoszczy, w ostatnich latach, odnotowano kilka incydentów z użyciem broni palnej ostrej i gazowej użytej właśnie wobec ratowników usiłujących udzielić pomocy.

Ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze już nie tylko podnoszą wiedzę merytoryczną i praktyczną związaną z wykonywanym zawodem, ale coraz częściej uczą się samoobrony czy elementów tzw. przymusu bezpośredniego, by umieć poradzić sobie z agresywnym pacjentem. Praca medyków w ratownictwie staje się z dnia na dzień coraz bardziej niebezpieczna i staje się zawodem podwyższonego ryzyka. Należy tu wspomnieć również o dyspozytorach medycznych, którzy niemal każdego dnia są znieważani, zniesławiani czy doświadczają agresji słownej. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w latach 2017-2018 odnotowano blisko 40 przypadków naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego. Wiele z tych spraw zakończyła się już wyrokami skazującymi m.in. były to kary grzywny, ale i kary ograniczenia, czy pozbawienia wolności.

Koordynatorem projektu ze strony WSPR w Bydgoszczy jest ratownik medyczny, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Krzysztof Wiśniewski, a ze strony KWP w Bydgoszczy ratownik medyczny, sierż. szt. Patryk Głowacki.

Informujemy, że takie sytuacje nie pozostaną bez echa i nie będą „zamiatane” pod przysłowiowy dywan w Pogotowiu Ratunkowym w Bydgoszczy.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze szkolenia:

http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/95125,Policjanci-szkola-ratownikow-medycznych.html?fbclid=IwAR3A5XdQNf1Px2I9PkmGvo-j0NahobkGwsVPnpbGXLkadtZzN–1MFJz1xs

 

 

Krzysztof Wiśniewski

Kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń WSPR w Bydgoszczy

ratownik medyczny – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

136-242770

op

 

Back to top