– Zmiana siedziby Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Informujemy, iż z dniem 8 maja 2014r. uległa zmianie siedziba Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z ul. Produkcyjnej 13, 85-790 Bydgoszcz na ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz. W związku z powyższym prosimy o  kierowanie wszystkich spraw oraz korespondencji adresowanej  do WSPR na w/w adres.

Back to top