– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U nr 93, poz.592)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy w zespołach systemowych specjalistycznych S1, S2, S3, S4, S5 z lekarzem oraz przez pielęgniarki systemu w ramach działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert.

Back to top