– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U nr 112 z 2011 r. poz. 654)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych w zespołach systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty

Back to top