– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dniem 01.12.2011r,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych – kierowców
w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Back to top