– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z dniem 12.12.2011r,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na pełnienie dyżurów ratowników medycznych na stanowiskach: kierownika zespołów ratownictwa medycznego oraz ratownika medycznego w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Back to top