Historia WSPR Bydgoszcz zapisana na zdjęciach.
Zapraszamy do oglądania.