– Polityka systemu zarządzania jakością

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy realizuje świadczenia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Świadczenia ratownicze realizowane są z dużą dbałością o jakość na każdym etapie postępowania, bezpieczeństwo pacjenta z poszanowaniem wartości najwyższych, jakim jest zdrowie i życie pacjenta. Służy temu pogłębiana wiedza i umiejętności zespołów ratowniczych, tabor, infrastruktura i sprzęt medyczny połączone z wysokimi standardami współczesnej wiedzy w ratownictwie medycznym.

Chcąc utrzymać i rozwijać jak najwyższą jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

  1. Tworzenie zespołu wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników poprzez systematyczne kształcenie i doskonalenie zawodowe.
  2. Dbałość o sprawność ambulansów oraz sprzętu medycznego będących w dyspozycji Stacji.
  3. Edukowanie społeczeństwa w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz sposobu wzywania pomocy medycznej.
  4. Ścisłą współpracę z jednostkami ochrony zdrowia i innymi dla zapewnienia ciągłości działania i systematycznego rozwoju.
  5. Przestrzeganie wymagań prawnych i innych związanych z prowadzoną działalnością.
  6. Promowanie zasad profesjonalnej współpracy zespołowej, wzajemnej pomocy koleżeńskiej i wspierania podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Zadowolenie pacjentów z naszych usług jest dla nas najlepszą rekomendacją warunkującą rozwój WSPR w Bydgoszczy oraz satysfakcję jego pracowników. Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych zasobów dla realizacji powyższych celów, a także podejmowanie wszelkich starań mających na celu doskonalenie i dostosowanie działalności Pogotowia do wymagań wdrożonego systemu jakości.

 

W imieniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Krzysztof Tadrzak – Dyrektor

Bydgoszcz 08 czerwca 2020 roku

Back to top