– C01 05

Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, które poza szpitalem udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Może to być np. udar mózgu, zawał serca, upadek z wysokości czy wypadek komunikacyjny.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • zespoły specjalistyczne – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • zespoły podstawowe – co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
  • zespoły lotnicze – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

Zespół ratownictwa medycznego przewozi osobę wymagającą pomocy medycznej z miejsca zdarzenia do:

  • najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
  • szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania, np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo do ośrodka kardiologii interwencyjnej.

Zespół C01 05 stacjonuje przy ul. Słowiańskiej 7 w Bydgoszczy,
podstawowy obszar działania zespołu obejmuje miasto Bydgoszcz oraz gminy Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz Solec Kujawski (miasto i obszar wiejski).

 

[rev_slider alias=”slider-s5″][/rev_slider]

Back to top