– O nas

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy została powołana w celu realizacji zadań Państwa Polskiego polegających na zapewnieniu pomocy przedszpitalnej każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Siedziba administracji pogotowia ratunkowego znajduje się przy ul. Księdza Ryszarda Markwarta 7 w Bydgoszczy. Pracownicy administracji dostępni są dla petentów w dni powszednie od godziny 7.25 do godziny 15.00. Kontakt możliwy jest również pod numerem telefonu (52) 323-04-13 lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy jest dysponentem zespołów ratownictwa medycznego.
Ambulanse ratunkowe dysponowane są do zdarzenia przez pracowników Dyspozytorni Medycznej, która jest komórką organizacyjną Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i nie znajduje się w strukturach pogotowia ratunkowego.

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy połączyć się z dyspozytorem medycznym pod numerem telefonu 999 lud operatorem numeru alarmowego 112.

Jeśli nie można wykonać połączenia głosowego należy skorzystać z aplikacji mobilnej „ALARM 112”. W celu skorzystania z aplikacji konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
• zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
• zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.

Zespoły ratownictwa medycznego wyposażone są m.in. w „karty komunikacji z osobą głuchą”.

Dostęp do świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez pogotowie ratunkowe jest bezpłatny.

Back to top