– Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz
e-mail: kzp@wspr.bydgoszcz.pl
tel. +48 883 363 540

Rachunek bankowy KZP

Santander Bank Polska 22 1500 1360 1213 6007 8882 0000

Komunikaty zarządu KZP

Zaproszenie na walne zebranie członków KZP

Organy KZP

Zarząd KZP:

Marek Staniszewski – Przewodniczący
Iwona Dębska – Sekretarz
Barbara Jasińska – Skarbnik

Komisja rewizyjna KZP:

Anna Tomas – Przewodniczący
Dorota Orszewska – Sekretarz
Izabela Skopowska – Członek komisji rewizyjnej

Statut KZP

Statut KZP WSPR w Bydgoszczy
Uchwała – wysokość wpisowego i wkładu członkowskiego

Druki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do KZP
Wniosek o udzielenie pożyczki
Wniosek o skreślenie z listy członków KZP
Wniosek o kontynuowanie członkostwa
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o zwiększenie/zmniejszenie rat pożyczki
Wniosek o zwrot wkładów
Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki

RODO

Klauzula informacyjna
Back to top