– Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz
e-mail: kzp@wspr.bydgoszcz.pl
tel. +48 883 363 540

Rachunek bankowy KZP

Santander Bank Polska 22 1500 1360 1213 6007 8882 0000

Komunikaty zarządu KZP

Zaproszenie na walne zebranie członków KZP
Projekt statutu KZP
Pełnomocnictwo na walne zebranie członków KZP

Organy KZP

Zarząd KZP:

Marek Staniszewski – Przewodniczący
Iwona Dębska – Sekretarz
Barbara Jasińska – Skarbnik

Komisja rewizyjna KZP:

Anna Tomas – Przewodniczący
Dorota Orszewska – Sekretarz
Izabela Skopowska – Członek komisji rewizyjnej

Statut KZP

Statut KZP WSPR w Bydgoszczy
Uchwała – wysokość wpisowego i wkładu członkowskiego

Druki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do KZP
Wniosek o udzielenie pożyczki
Wniosek o skreślenie z listy członków KZP
Wniosek o kontynuowanie członkostwa
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o zwiększenie/zmniejszenie rat pożyczki
Wniosek o zwrot wkładów
Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki
Wniosek o zwiększenie/zmniejszenie wkładu członkowskiego

RODO

Klauzula informacyjna
Back to top