– Zabezpieczenie imprez masowych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy realizuje odpłatne usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych do 5 000 uczestników.

Zamówienia na zabezpieczenia medyczne można składać:
Krzysztof Wiśniewski, tel. +48 571 293 052
e-mail: kwisniewski@wspr.bydgoszcz.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy proponuje następujące rodzaje zabezpieczenia:

 • zespół z ratownikami medycznymi (podstawowy);
 • patrol pieszy (ratownicy medyczni, ratownicy KPP);
 • Minimalny czas zabezpieczenia imprezy – 3 godz.

  Projekt umowy

  Cennik zabezpieczenia medycznego

  Lp. Rodzaj usługi zabezpieczenia medycznego Stawka*
  1 zespół wyjazdowy bez lekarza (z ambulansem), dwóch ratowników medycznych 300,00 zł/h
  + 3,50 zł/km
  2 patrol ratowniczy (bez ambulansu) 200,00 zł/h

  * za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu lub rozpoczęty kilometr

  Back to top