– Zabezpieczenie imprez masowych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy realizuje odpłatne usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych do 5 000 uczestników.

Zamówienia na zabezpieczenia medyczne można składać:
Krzysztof Wiśniewski, tel. +48 571 293 052
e-mail: kwisniewski@wspr.bydgoszcz.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy proponuje następujące rodzaje zabezpieczenia:

  • zespół z ratownikami medycznymi (podstawowy);
  • patrol pieszy (ratownicy medyczni, ratownicy KPP);
  • Minimalny czas zabezpieczenia imprezy – 3 godz.

    Back to top