– Czy do poszkodowanego może przyjechać… strażak? Tak! I może to być coraz powszechniejsze…

Zgodnie z „Ustawą z dnia 8 września 2016r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym” z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (czyli m.in. z Pogotowiem Ratunkowym) współdziałają służby, które są ustawowo powołane do pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W szczególności są to: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, oraz inne stowarzyszenia i organizacje, które wykonują działania ratownicze w ramach zadań statutowych.

Czy do poszkodowanego może przyjechać… strażak? Tak! I może to być coraz powszechniejsze… – NaszaBydgoszcz.pl

Back to top