ZAKOŃCZENIU Z DNIEM 5 LUTEGO 2013 R. KONKURSU OFERT O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych-kierowców w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Oferty złożone w związku z planowanym pierwotnie terminem 11 lutego br. zostaną zwrócone bez otwierania.