OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy w zespołach systemowych specjalistycznych S1, S2, S3, S4, S5 z lekarzem oraz przez pielęgniarki systemu w ramach działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i zaprasza do składania ofert.