OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych – kierowców
w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy